Datum stupanja na snagu: 25. maj 2018.

Ovo Obaveštenje o privatnosti („Obaveštenje”) odnosi se na podatke o korisnicima prikupljene preko veb-sajtova i mobilnih aplikacija kompanije Valvoline i njenih podružnica i filijala (u daljem tekstu „Onlajn usluge”). Ovo Obaveštenje se ne odnosi na informacije prikupljene ili dobijene izvan Onlajn usluga, odnosno putem veb-sajtova ili usluga trećih lica, a ovo Obaveštenje se ne odnosi ni na podatke koji nama ili trećim licima ne omogućavaju da Vas identifikujemo ili da stupimo sa Vama u kontakt. Ovo Obaveštenje se ne odnosi ni na jednu od maloprodajnih lokacija. Ovo Obaveštenje se ne odnosi ni na jednu Onlajn uslugu koja navodi svoje zasebno obaveštenje.

1.    Koje informacije Valvoline prikuplja?

Informacije koje nam dajete. Možemo da preuzmemo i zadržimo sve informacije koje nam sami dostavite ili koje dobijemo putem vaših uređaja pomoću kojih obavljate svoje onlajn aktivnosti. Na primer, prikupljamo informacije koje nam dajete kada:

 • posetite ili koristite naše Onlajn usluge;
 • kupujete proizvode ili usluge, preuzimate kupone ili odgovarate na druge podsticaje ili ponude, ili na drugi način učestvujete u transakcijama sa nama ili drugima;
 • komunicirate sa nama, na primer kada obezbeđujete povratne informacije, tražite dodatne informacije, tražite podršku ili usluge;
 • objavljujete sadržaje, fotografije i druge vrste materijala na društvenim mrežama ili sličnim funkcijama kojima rukovodi kompanija Valvoline ili kojima kompanija Valvoline može pristupati;  
 • obavljate registraciju ili upravljate nalogom sa nama; ili
 • prijavljujete se za biltene, liste e-adresa i druge sadržaje koje pružamo.

Možemo da prikupljamo informacije kao što su Vaše ime i prezime, kućna ili druga fizička adresa, e-adresa, broj telefona, datum rođenja, broj socijalnog osiguranja i druge informacije koje omogućavaju stupanje u kontakt sa vama fizički ili onlajn, kao i druge informacije, uključujući informacije o vašim interakcijama sa nama ili drugima. Vi možete odlučiti da nam ne dostavite određene podatke, ali u tom slučaju može biti ograničena vaša mogućnost korišćenja naših Onlajn usluga ili vođenja određenih oblika poslovanja sa kompanijom Valvoline.

Društvene mreže. Možemo da prikupljamo informacije samim svojim prisustvom na društvenim mrežama i platformama za umrežavanje. Vi možete da koristite društvene mreže ili druge onlajn usluge za pristup našim Onlajn uslugama. Kada to činite, informacije dobijene vašim korišćenjem tih usluga mogu nam postati dostupne. Povezivanjem našeg naloga na društvenim mrežama sa našim Onlajn uslugama možemo da pristupamo i zadržavamo informacije koje se odnose na dati nalog u skladu sa smernicama tih društvenih mreža ili drugih onlajn usluga i sa ovim Obaveštenjem. Na primer, možda ćemo moći da pristupamo nalogu ili podacima o profilu koje ste priložili na društvenoj mreži ili informacijama o vašim interakcijama sa društvenom mrežom.

Informacije o uređaju i pretraživanju mreže. Možemo da prikupljamo informacije sa vaših uređaja i informacije o vašem pretraživanju mreže kada posetite ili koristite naše Onlajn usluge. Možemo da prikupljamo informacije kao što su sledeće:

 • Vaša IP adresa;
 • vrsta pregledača, uređaja i operativnih sistema koje koristite;
 • identifikatori povezani sa uređajem ili uređajima koje koristite za pristup Onlajn uslugama;
 • stranice koje posećujete i funkcije koje koristite, uključujući datume i vremena;
 • ako ste se došli sa nekog drugog veb-sajta ili odlazite na neki drugi veb-sajt, adrese tih veb-sajtova; i
 • informacije koje se tiču Vašeg pružaoca internet usluga.

Pored toga, informacije o Vašim aktivnostima na našim Onlajn uslugama možemo da prikupljamo upotrebom kolačića, tzv. čistih GIF datoteka ili veb-svetionika, lokalno deljenih objekata ili Flash kolačića, ili putem drugih identifikatora ili tehnologija, uključujući slične tehnologije koje mogu biti razvijene tokom vremena. Sve ove tehnologije zajedničkim imenom nazivamo „Tehnologije podataka”.

Možemo da omogućimo trećim licima da koriste Tehnologije podataka u našim Onlajn uslugama. Informacije prikupljene pomoću Tehnologije podataka mogu da se dele sa nama i možemo da ih koristimo, kao i drugi koji delaju u naše ime ili u ime trećih lica u skladu sa njihovim smernicama o zaštiti privatnosti. Informacije prikupljene pomoću Tehnologije podataka mogu da se koriste na ovom ili drugim veb-sajtovima ili uslugama, uključujući one kojima možda ne rukovodimo mi.

E-pošta. Možemo da prikupljamo informacije koje se tiču efikasnosti naše e-pošte i drugih vidova komunikacije sa Vama. Na primer, možemo da znamo da li ste kliknuli na link koji smo Vam poslali.

Geolokacija. Možemo da prikupljamo informacije sa Vašeg uređaja koje precizno identifikuju fizičku lokaciju Vašeg uređaja i koje mogu sadržati informacije o lokaciji zasnovane na GPS-u, WiFi mreži ili mobilnom telefonu.]

Podaci o vozilu. Možemo da saznamo informacije o Vašim vozilima, uključujući očitavanja pređene kilometraže, identifikacioni broj vozila, marku i model vozila, istoriju servisiranja i druge informacije o vozilu.

Informacije iz drugih izvora. Možemo da dobijemo informacije o Vama od ostalih trećih lica. Te informacije mogu da uključuju podatke o upotrebi naših Onlajn usluga, o upotrebi drugih veb-sajtova, Vašim interesovanjima i izborima, kao i ostale informacije o Vama iVašem domaćinstvu. Mi i ostali korisnici možemo da kombinujemo prikupljene informacije o vama.

2.    Kako kompanija Valvoline koristi informacije koje prikuplja?

Mi i ostali korisnici koji deluju u naše ime možemo da koristimo informacije koje prikupimo u cilju obavljanja poslovanja. Na primer, možemo da:

Obavljamo svoje usluge i obezbeđujemo podršku za njih. Prikupljene informacije koristimo da bismo obavljali svoje usluge. Na primer, prikupljene ili dobijene informacije možemo da iskoristimo radi pružan podrške i pomoći koju zatražite ili radi dijagnostikovanja i rešavanja tehničkih problema u radu naših Onlajn i drugih usluga. Ako napravite nalog kod nas, možemo da koristimo podatke o vama da bismo upravljali ili pružali podršku Vašem nalogu. Možemo da identifikujemo Vašu upotrebu naših Onlajn usluga sa različitih uređaja, a možemo i da koristimo informacije koje prikupimo od Vas i koje dobijamo od drugih u cilju optimizovanja Vaše upotrebu naših Onlajn usluga sa različitih uređaja.   

Obezbedimo unapređenje i razvoj naših usluga. Procenjujemo i unapređujemo svoje usluge, a takođe i razvijamo nove proizvode ili usluge i koristimo informacije koje prikupimo sa tom namenom. Na primer, možemo da analiziramo interesovanja klijenata u našim Onlajn uslugama i da obavljamo druge aktivnosti istraživanja tržišta, kao što su pregled navika pretraživanja naših sajtova. Takođe možemo da pratimo saobraćaj do naših veb-sajtova.

Reklamiramo i promovišemo proizvode i usluge. Možemo da koristimo informacije koje prikupimo za ponudu, pružanje ili personalizovanje proizvoda i usluga koje obezbeđujemo. Na primer, možemo da prilagodimo sadržaj, oglašavanje, komunikaciju i promocije tako da budu odraz Vaših izbora, interesovanja ili prethodnih interakcija sa nama ili drugima. Mi i drugi možemo da koristimo informacije koje prikupimo da bismo Vam obezbedili sadržaj kada posetite druge onlajn usluge, a takođe i da vas podstaknemo da ponovo posetite naše onlajn usluge.

Uspostavljamo druge vrste kontakata. Možemo Vam se obratiti putem telefona, tekstualno, e-porukom, ćaskanjem ili na neki drugi način dozvoljen zakonom.  

Ovo Obaveštenje se odnosi samo na našu praksu upravljanja informacijama. Ovo Obaveštenje se ne odnosi na informacije koje delite sa trećim licima, čak i ako smo sa tim trećim licima povezani putem naših Onlajn usluga. Ta treća lica mogu imati svoje smernice o zaštiti privatnosti kojima je regulisana njihova upotreba informacija kojima možete da pristupate sa njihovih veb-sajtova.

Imajte u vidu da treća lica mogu da prikupljaju informacije koje Vas mogu identifikovati, a koje se tiču Vaših onlajn aktivnosti tokom vremena i na različitim veb-sajtovima kada koristite naše Onlajn usluge.

3.    U kojim slučajevima Valvoline deli informacije sa drugima?

Možemo da delimo informacije koje prikupimo, uključujući sledeće:

Pružaoci usluga. Možemo da delimo informacije sa trećim licima pružaocima usluga i drugima koji nam pomažu da rukovodimo svojim poslovanjem ili pružaju usluge u naše ime. Ovi pružaoci usluga uključuju one koji mogu da nam pomognu da rukovodimo Vašim nalogom ili da obezbeđujemo korisničke usluge ili da odgovaramo na zahteve korisnika, da ispunjavamo naloge, obavljamo obuku, pružamo podršku franšizama ili povezanim naporima u vezi sa franšizama, reklamiramo mreže i druge, kao na primer one koji obezbeđuju Tehnologije podataka na našim Onlajn uslugama.

Povezana društva i drugi poduhvati na nivou korporacije. Možemo da delimo informacije sa povezanim društvima i franšizama na nivou korporacije u svrhu njihovog svakodnevnog poslovanja, obezbeđivanja usluga ili marketinških aktivnosti. Takođe, možemo da učestvujemo u zajedničkim poduhvatima sa drugima, a možemo i da delimo informacije u sklopu datih zajedničkih poduhvata. Možemo da delimo informacije sa ostalim izabranim trećim licima. Na primer, možemo da razmenjujemo informacije sa trećim licima po pitanju detalja o vozilu i njegove istorije servisiranja.

Promovisanje. Možemo sa trećim licima da delimo informacije koje nam pomažu da razvijamo i promovišemo proizvode i usluge, uključujući zajednički marketing, ili nam pomažu da Vama prilagodimo oglašavanje, ponude ili druge oblike komunikacije.

Preporučivanje. Povremeno će posetioci imati priliku da proslede informacije drugima putem naših Onlajn usluga (ili interaktivnih oglašavanja). Podaci o ličnosti za preporučivanje koje prilažete da bi se olakšala ova komunikacija koriste se jednokratno, bez naknadnog korišćenja od strane kompanije Valvoline radi ponovnog stupanja u kontakt sa preporučenim pojedincima, izuzev u okolnostima kada dobijemo pristanak od ljudi koje ste preporučili za primanje obaveštenja od nas. Takođe, možemo da zadržimo date informacije za druge svrhe, na primer za analizu koja će omogućiti bolje pružanje usluga klijentima.

Prenos poslovanja. Možemo da podelimo informacije koje smo prikupili o Vama u vezi sa prodajom ili pripajanjem našeg poslovanja ili prenosom sredstava.

Zaštita nas i drugih. Prikupljene informacije možemo da koristimo i delimo u cilju zaštite svojih prava i vlasništva, kao i prava i vlasništva drugih, uključujući zaštitu povezanih društava, franšiza, klijenata i građana. Prikupljene informacije možemo da koristimo i delimo u cilju usklađivanja sa zakonom (uključujući saradnju sa regulatornim organima ili zvaničnicima), sudskim postupkom ili pravnim savetom, kao i radi sprečavanja prevare, krađe i nanošenja povreda vama, nama i drugim licima.

4.    Koje opcije imam na raspolaganju u pogledu mojih podataka?

Brojni su načini na koje možete da ograničite i kontrolišete informacije koje nam dostavljate. Možda nećete moći da koristite sve funkcije naših Onlajn usluga ako ograničite informacije koje delite sa nama.

Ako ste se registrovali za nalog, možete da ažurirate informacije koje ste priložili u okviru onlajn naloga prijavom na svoj nalog i uređivanjem datih informacija.

Možete da se odjavite sa liste za prijem naše promotivne e-pošte tako što ćete kliknuti na link za odjavu koji je priložen u svakoj takvoj e-poruci.

Vaš pregledač i uređaj mogu da vam obezbede opciju da ograničite upotrebu kolačića ili drugih Tehnologija podataka. Više informacija o tome potražite u dokumentaciji za svoj pregledač ili uređaj.

Vaš uređaj može imati podešavanja koja vam omogućavaju da sprečite deljenje informacija o geolokaciji sa nama. Treba da pogledate podešavanja uređaja ili dokumentaciju za pomoć, kako biste saznali više informacija o korišćenju ovih opcija.

Možemo da koristimo analitičke tehnologiju kao što je Google analitika, u svrhu, između ostalog, ponovljenog marketinga. Možete odabrati opciju da Google ne koristi ove informacije o vama tako što ćete kliknuti ovde i izmeniti podešavanja Google oglasa, odnosno ovde kako biste definisali koji se podaci mogu prikupljati u Google analitici. Možete odabrati opciju da ne dobijate određenu vrstu reklama prilagođenih vašim interesovanjima od strane trećih lica putem veb-sajta Network Advertising Initiative – nezavisnog sajta koji kompanija Valvoline ne sponzoriše i koji joj nije pridružen. Pogledajte www.networkadvertising.org/choices. (Imajte na umu da ćete i dalje dobijati oglase čak i nakon što se odjavite, ali ti oglasi će u manjoj meri biti prilagođeni Vašim interesovanjima i izborima.) Možete odabrati opciju da se odjavite sa naprednog prikaza onlajn oglašavanja koje obezbeđuje direktno Valvoline Instant Oil Change, tako što ćete kliknuti ovde.

5.     Kako se Valvoline odnosi prema pravima na zaštitu onlajn privatnosti u Kaliforniji?

Od gorenavedenog datuma stupanja na snagu nema opšteprihvaćenog odgovora na signal „Nije dozvoljeno praćenje” koji pokreće pregledač. Stoga mi ne odgovaramo na takve signale niti na druge mehanizme koji obezbeđuju mogućnosti izbora u pogledu prikupljanja podataka koji mogu da identifikuju ličnost po pitanju Vaših aktivnosti na internetu tokom vremena, kao i na veb-sajtovima ili onlajn uslugama trećih lica.

6.    Kako Valvoline obezbeđuje ažuriranje ove Napomene?

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Izjavu o privatnosti u bilo kom trenutku bez obaveštenja. Kada unesemo materijalne izmene u ovu napomenu, ažuriraćemo gorenavedeni Datum stupanja na snagu.

7.     Kako se može stupiti u kontakt sa kompanijom Valvoline po pitanju problema sa privatnošću?

Pitanja i komentare u vezi s našom praksom zaštite privatnosti ili sa ovim Obaveštenjem možete nam slati na adresu:

Valvoline Communications and Corporate Affairs
100 Valvoline Way
Lexington, KY 40509 USA

privacy@valvoline.com

8.    Kako kompanija Valvoline pristupa pitanju bezbednosti informacija?

Održavamo administrativne, tehničke i fizičke mere zaštite osmišljene radi zaštite podataka o ličnosti koje nam dostavljate putem naših Onlajn usluga. Međutim, treba da imate na umu da nijedna mera zaštite ne garantuje 100% bezbednosti.