Valvoline Industry Calsul je visokokvalitetna mast za podmazivanje, zasnovana na kompleksu kalcijum-sulfonata. Preporučuje se za veoma teške uslove eksploatacije. Naročito je pogodno na mestima gde je uticaj vode značajan, kao i u uslovima neujednačenih opterećenja ili povišenih radnih temperatura.

Portal sa tehničkim podacima

SDS