Višenamenske masti Multipurpose Complex Red koriste se u industriji i motornim vozilima, u uslovima velikog opterećenja. Idealne su za ležajeve točkova i ostale primene u kojima standardna litijumska mast ne može da ispuni zahteve u pogledu temperature i/ili udarnog opterećenja.

Portal sa tehničkim podacima

SDS