High-Performance Lithium Calcium Grease

Valvoline Multipurpose Lical 2/3 je mast visokih performansi na bazi litijuma i kalcijuma, koja obezbeđuje optimalnu zaštitu i performanse kod pomorske, poljoprivredne i građevinske opreme koja se koristi u vlažnim ili mokrim okruženjima. Uz dodatnu otpornost na izuzetno veliki pritisak, mast Valvoline Multipurpose Lical 2/3 pruža provereno dobru zaštitu od rđe i korozije u uslovima velikih opterećenja, čak i pri produženom kontaktu sa vodom.*

Portal sa tehničkim podacima

SDS