Specijalna kompleksna aluminijumska mast

Valvoline Earth Alucom 1.5 je specijalna kompleksna aluminijumska mast dobijena od baznog ulja izuzetno visoke viskoznosti koje obezbeđuje dodatnu zaštitu i prianjanje. Proizvod ima odličan kapacitet nošenja tereta, dobra svojstva zaštite od korozije i jednostavno se nanosi na niskim temperaturama. Njegova karakteristična zelena boja obezbeđuje lako prepoznavanje na delovima na koje se nanosi. Razvijeno je da zadovolji potrebe širokog opsega raznovrsnih terenskih primena i radnih uslova.*

Portal sa tehničkim podacima

SDS