Valvoline Copper je proizvod namenjen za sprečavanje zaribavanja, koji se može koristiti u širokom temperaturnom opsegu od -30 °C do +1200 °C. Može se koristiti na navojima vijaka i drugim spojnim površinama za sprečavanje zaribavanja usled rđe i korozije i/ili visokih temperatura. Može se naneti do 12 meseci pre nego što je potrebno.

Portal sa tehničkim podacima

SDS