Višenamenska mast na bazi kalcijuma

Valvoline Multipurpose Calcium 2 je klasična mast na bazi kalcijuma, izrađena od naftenskog baznog ulja i obogaćena zelenom bojom koja omogućava lako prepoznavanje kod delova na koje je nanesena. Proizvod je veoma otporan na vodu i štiti od rđe i korozije, naročito kod nautičkih i poljoprivrednih aplikacija gde je potrebna dobra otpornost na vodu.*

Portal sa tehničkim podacima

SDS