Gde mogu da kupim proizvode marke Valvoline?

Valvoline proizvodi se distribuiraju širom Evrope uz podršku široke mreže profesionalnih partnera i njihovih distributivnih kanala. Kliknite ovde da biste saznali pojedinosti o najbližem distributeru kompanije Valvoline.

 

Kako mogu da stupim u kontakt sa kompanijom Valvoline zbog zahteva za proizvodom, oglašavanjem i sponzorstvom?

Savetujemo vam da se obratite najbližem distributeru kompanije Valvoline radi razmatranja potencijalnog (regionalnog) sponzorstva i/ili mogućnosti oglašavanja. Za korporativna i ostala opšta pitanja koja se tiču marketinga obratite se marketinškom timu kompanije Valvoline putem e-adrese: valvolineeuropemarketing@valvoline.com

 

Da li motorno ulje ima rok trajanja?

Na motornim uljima Valvoline nema odštampanog datuma isteka roka trajanja. Ako se skladišti pod optimalnim uslovima, proizvod veoma dugo ostaje postojan. Može da se koristi sve dok oznaka API/ACEA na nalepnici ispunjava ili premašuje zahteve navedene u priručniku za korišćenje automobila. Ako je oznaka i dalje u skladu sa aktuelnim standardima, savetujemo vam da promućkate ambalažu pre upotrebe kako bi se sjedinili svi aditivi koji su se eventualno nataložili na dnu.

Da li motorno ulje uopšte može da se istroši ili ono jednostavno postane zaprljano tokom korišćenja?

Da, motorno ulje se zaista troši. Aditivi u ulju se troše, a nusproizvodi sagorevanja se nagomilavaju u njemu. Redovnom zamenom ulja uklanjaju se nusproizvodi sagorevanja i obnavlja se sadržaj aditiva.

Da li motorno ulje može da poveća snagu motora?

Da. Ulja dobijena specijalnim formulama sa modifikatorima trenja i posebnim aditivima doprinose povećanju ili obnavljanju snage motora. Ulja niže viskoznosti (lakša) mogu da povećaju snagu motora pod uslovom da razdvajaju pokretne delove i održavaju postojanost motora. Optimalnu viskoznost ulja za dati motor određuje proizvođač automobila.

Da li je dozvoljeno da se, na primer, sa motornog ulja 5W-20 pređe na ulje 10W-30?

Zavisi. Neki proizvođači vozila daju opseg preporučenih indeksa viskoznosti ulja na osnovu spoljašnje temperature vazduha u području u kojem se automobil koristi. Drugi proizvođači, pak, preporučuju za korišćenje ulje sa samo jednim, tačno određenim indeksom viskoznosti. Radi ostvarenja najboljih mogućih performansi motora uvek se pridržavajte preporuka proizvođača, koje možete pronaći u priručniku za korišćenje vozila.

Da li je u redu koristiti ulje 5W-30 ako se u priručniku za korišćenje vozila zahteva 5W-20?

Kompanija Valvoline vam ne preporučuje da to radite. Korišćenje ulja čiji je indeks viskoznosti veći od preporučenog može da dovede do povećanog utroška goriva i većeg opterećenja motora, a time i do skraćenja radnog veka motora. Korišćenje ulja čiji je indeks viskoznosti manji od preporučenog može da dovede do prekomernog mehaničkog habanja i smanjenja radnog veka motora. Radi ostvarenja najboljih mogućih performansi motora pridržavajte se preporučenih indeksa viskoznosti i rasporeda održavanja koji su dati u priručniku za korišćenje vozila.

Šta označava slovo „w” u oznaci motornog ulja?

Slovo „w” u oznaci viskoznosti motornog ulja označava da se radi o zimskom ulju („winter”). Prva brojka u klasifikaciji viskoznosti ulja odnosi se na viskoznost po hladnom vremenu. Što je taj broj manji, ulje će imati manju viskoznost na niskim temperaturama. Na primer, motorno ulje sa oznakom 5W- ima bolji protok na nižim temperaturama od motornog ulja sa oznakom 15W-. Veći broj, koji se u oznaci nalazi iza slova „w”, odnosi se na viskoznost po toplom vremenu, odnosno pokazuje koliko je ulje tečno na visokim temperaturama. Što je taj broj veći, ulje će na datoj temperaturi biti gušće.

Da li je gušće ulje bolje?

U nekim okolnostima gušće ulje može da neutrališe povećane zazore u ležajevima (zazore između ležaja i obrtne osovine) koji su nastali tokom godina korišćenja. Velika promena u zazorima ležajeva može da dovede do lošijeg podmazivanja. Radi ostvarenja najboljih mogućih performansi motora uvek se pridržavajte preporučenih indeksa viskoznosti iz priručnika za korišćenje vozila.

Koje su prednosti korišćenja ulja za trkačke automobile u poređenju sa običnim uljem za putnička vozila?

Valvoline VR1 Racing i druga ulja za trkačke automobile nisu namenjena za putničke automobile. Ona sadrže dodatne aditive za povećanje snage i smanjenje trenja na elementima od metala, pružaju dodatnu zaštitu od habanja za motore sa visokim stepenom kompresije / većom snagom i sadrže manje deterdženata od klasičnih ulja.

 

Kakvo je to motorno ulje sa cinkom?

Pun naziv aditiva koji sprečava habanje, a koji većina zaljubljenika u automobile jednostavno naziva cinkom, zapravo glasi dialkilni ditiofosfat cinka, ili ZDDP. Njegova osnovna uloga je da spreči kontakt između metalnih delova motora formiranjem zaštitnog filma. Iako ga skraćeno zovu cinkom, ZDDP u sebi takođe sadrži fosfor koji pomaže u ostvarivanju funkcije sprečavanja habanja motornog ulja.

Zašto savremena motorna ulja imaju smanjeni sadržaj cinka/fosfora?

Saglasno sve oštrijim ograničenjima u pogledu emisije izduvnih gasova, proizvođači automobila pooštrili su sisteme za kontrolu emisije na novijim vozilima. To je jedan od nekoliko faktora koji se uzimaju u obzir kada organizacije automobilske industrije kao što su API ili ACEA postavljaju standarde za motorna ulja sa cinkom. Pošto fosfor može da kontaminira izduvni sistem vozila, nivo cinka je niži kod aktuelnog motornog ulja. Valvoline koristi novu vrstu cinka/fosfora koja zadržava prethodni nivo zaštite motora od habanja, uz istovremeno smanjenje uticaja na izduvni sistem.