U kompaniji Valvoline shvatamo da su performanse jedini dokaz kvaliteta. Kao punopravni član organizacije ATIEL, Valvoline garantuje da njegovi proizvodi zadovoljavaju važeće specifikacije koje su navedene za svaki od naših proizvoda. Širok asortiman motornih ulja Valvoline sadrži pojedinačne formule koje ispunjavaju i, u nekim slučajevima, premašuju najnovije OEM specifikacije za industriju i vozila.

Valvoline testira svaku seriju ulja tokom procesa mešanja. Koordinatori za proveru kvaliteta na terenu uveravaju se da li su specifikacije proizvoda očuvane bez izuzetka. Da bismo istakli ovaj izuzetan nivo kvaliteta, sa ponosom možemo reći da smo dobili odobrenje organizacije ATIEL da na nalepnicama naših proizvoda koristimo logotip EELQMS.

Zaštitni znak EELQMS

Stilizovana kap ulja je logotip organizacije ATIEL za novi program upravljanja kvalitetom EELQMS, koji je predstavljen početkom 2018. godine. Program je osmišljen tako da promoviše razvoj poboljšanih namenskih maziva za motore koji zadovoljavaju sve strožije tehničke zahteve automobilske industrije, kao i da pruži pomoć prodavcima u potvrdi kvaliteta maziva i zahteva performansi koji se isporučuju tržištu.

EELQMS je jedini sistem koji se može koristiti za podršku zahteva prema specifikacijama ACEA Oil Sequences, kojima su definisane minimalne performanse za maziva koja se koriste u različitim kategorijama evropskih automobilskih motora, te tako omogućava prodavcima maziva da obuhvate date zahteve performansi na oznakama proizvoda.

ACEA zahteva od prodavaca da potpišu EELQMS Potvrdu o usaglašenosti, kada dostavljaju ACEA zahtev za svoje proizvode. Potpisivanje Potvrde o usaglašenosti od strane prodavca maziva, koji je u celosti odgovoran za kvalitet maziva koje dospeva do potrošača zajedno sa zahtevima performansi koje se odnose na njega, predstavlja konačnu fazu procesa kojim se pokazuje posvećenost EELQMS. Potpisane Potvrde o usaglašenosti dostavljaju se organizaciji ATIEL, koja upravlja EELQMS sistemom u ime ostalih akcionara.

Opis sistema

EELQMS priznaje različite evropske, severnoameričke i globalne standarde kvaliteta, metode i procedure testiranja, zajedno sa industrijskim Kodeksima postupanja i zahtevima specifikacije ACEA European Oil Sequences.

Svaki element EELQMS programa naznačava detaljne zahteve kojih se treba pridržavati tokom projektovanja, razvoja, proizvodnje prodaje maziva za motore. Uključivanjem svih ovih elemenata, EELQMS obezbeđuje sveobuhvatne smernice za razvoj maziva visokog kvaliteta za koje se mogu izraditi važeći zahtevi za ispunjenje performansi u skladu sa ACEA. Ispunjavanje zahteva svakog sastavnog elementa EELQMS u odgovornosti je prodavca maziva.

 

Sa ponosom na svoje nalepnice stavljamo logotip EELQMS jer iza svega toga stoji jasna priča. Sa zadovoljstvom pozivamo potrošače da nam se obrate u slučaju pitanja koja se tiču posla koji obavljamo, kako bismo garantovali da motorna maziva marke Valvoline ispunjavaju zahteve performansi u skladu sa ACEA, te predstavljaju dobar izbor. „Ono što piše na nalepnici je ono što ulje zaista sadrži.”

Za više informacija posetite veb-sajt za European Engine Lubricants Quality Management System (EELQMS, Evropski sistem za upravljanje kvalitetom maziva za motore) kliknite ovde ili stupite u kontakt sa našim glavnim sedištem u Evropi preko stranice „Kontakt“ na našem veb-sajtu.