• SYNTHETIC PAPER MACHINE OILS - Beauty Label

SYNTETYCZNE OLEJE DO MASZYN PAPIERNICZYCH I OBIEGOWE

Syntetyczne oleje Valvoline do maszyn papierniczych to oleje obiegowe całkowicie syntetyczne, nie zawierające popiołów i cynku, o składzie zapewniającym im wyjątkową odporność na działanie ciepła, wysoki wskaźnik lepkości naturalnej oraz wysoką skuteczność ochrony przed rdzą, pienieniem się, zużyciem mechanicznym i utlenianiem. Zapobiegają powstawaniu piany na powierzchni oraz oferują wyjątkową ochronę przed rdzą, zużyciem mechanicznym i utlenianiem. Dostępne w wielu klasach ISO.*


Portal z kartami technicznymi produktów

SDS