• SYNTHETIC COMPRESSOR OILS - Beauty Label

SYNTETYCZNE OLEJE DO SPRĘŻAREK ZAPEWNIAJĄCE NAJLEPSZĄ OCHRONĘ

Syntetyczne oleje Valvoline do sprężarek zawierają całkowicie syntetyczne oleje bazowe oraz najnowsze technologie dodatków uszlachetniających, które zapewniają wyjątkową odporność na zimny klimat, wysoki wskaźnik lepkości oraz doskonałą stabilność oksydacyjną i cieplną. Umożliwiają płynne działanie nawet podczas pracy ze sprężonym powietrzem w wysokiej temperaturze oraz umożliwiają eliminowanie osadów z części urządzeń. Starannie wybrany skład zapewnia szeroki zakres temperatur roboczych, wydłużony okres między wymianą oleju jednocześnie redukując ciepło, utlenianie i zużycie. Dostępne w wielu klasach ISO.*


Portal z kartami technicznymi produktów

SDS