• EXTREME PRESSURE GEAR OILS

Valvoline Industry BT 2 to smar o płynnej konsystencji do pracy przy wysokich temperaturach i wyjątkowych ciśnieniach. Aby zapewnić dobre właściwości w bardzo wysokich temperaturach smar zaprojektowano z użyciem „bentonitu” — zmodyfikowanej gliny — w połączeniu z wysokiej jakości olejami bazowymi. Aby uzyskać dodatkową ochronę przez zużyciem, produkt wzmocniono specjalnymi inhibitorami korozji i oksydacji oraz dodatkami poprawiającymi właściwości przy skrajnym ciśnieniu, powodując, ż e smar wytrzymuje udary o różnorodnym natężeniu.*

Portal z kartami technicznymi produktów

SDS