• EXTREME PRESSURE GEAR OILS

Wysoko wydajny uniwersalny smar NSF/H1 z kompleksem aluminiowym przeznaczony dla
przemysłu spożywczego, zaprojektowany specjalnie z użyciem białych olejów. Spełnia wymagania smarne pracy urządzeń w zakładach przetwórstwa spożywczego. Stosowany w przemyśle
spożywczym, cukrowym i przetwórstwa mlecznego, przy produkcji napojów alkoholowych i niealkoholowych oraz w innych branżach, w których występuje możliwość kontaktu z żywnością.

Valvoline Food Alucom to wysokiej jakości smar na bazie zagęszczacza z kompleksem aluminiowym oraz białego oleju mineralnego — o farmaceutycznym poziomie jakości, dzięki czemu nadaje się do smarowania w zastosowaniach, w których występuje sporadyczny lub przypadk owy kontakt z żywnością. Jego półstała konsystencja powoduje, że jest szczególnie przydatny w centralnych układach smarujących.

Portal z kartami technicznymi produktów

SDS