• PROFLEET Beauty Label

W PEŁNI SYNTETYCZNE OLEJE SILNIKOWE DO WYSOKICH OBCIĄŻEŃ Z APROBATĄ OEM

 

ProFleet Ultra High Performance Diesel (UHPD) to w pełni syntetyczne oleje silnikowe, oferujące doskonałą wydajność smarowania w najnowszych i następnej generacji niskoemisyjnych silnikach wysokoprężnych. Gama olejów silnikowych ProFleet została opracowana z myślą o wydłużeniu okresów międzyobsługowych, ochronie przed biokomponentami w paliwie i zmniejszeniu tarcia w silniku w celu poprawy efektywności paliwowej. Dzięki zapewnieniu wyjątkowej czystości silnika, układu wydechowego i systemów uzdatniania spalin oraz wydłużenia okresu między wymianą oleju, ProFleet staje się idealnym olejem silnikowym do dużych obciążeń, który pomaga obniżyć ogólne koszty eksploatacji. *


Portal z kartami technicznymi produktów

SDS