Bra för vår planet, bra för din plånbok! Det är många av oss som verkligen gillar intelligenta hybridbilar tack vare bränsleekonomin, minskade CO2-utsläpp, och känslan av att helt tyst ”glida” genom gränder och grannstråk endast på el. Med alla dessa fördelar förstår man att förarna av dessa bilar vill sköta om sina fordon.

Men hur kan vi undvika kompromissa med prestandan och samtidigt skydda investeringen?

Hybridfordon har också förbränningsmotorer som krävs när elen tar slut. Till skillnad från bilar med vanliga förbränningsmotorer har hybridfordonen helt olika krav som följd av deras stopp/start-cykler. Dessa krav ställer i sin tur krav på motoroljan. Med anledning av detta har Valvoline utvecklat en intelligent lösning, som adresserar dessa krav: Valvoline hybrid-smörjmedel med Valvolines intelligenta vätsketeknologi.

Utmaningar för motoroljan

  1. Fler stopp/start-cykler jämfört med fordon med traditionell förbränningsmotor
  2. Motor & olja utsätts för längre perioder av inaktivitet
  3. Motor & olja når inte alltid den optimala driftstemperaturensom är nödvändig för att uppnå avsedd prestanda och skydd

För att spara bränsle i en hybridbil stannar och startar förbränningsmotorn ofta. Detta kan belasta motorn avsevärt. Konceptet förhindrar motorn från att nå optimal temperatur så att vatten som kondenserats i oljan inte förångas. Oljan får heller inte nå optimal temperatur, i vilket fall det kan finnas risk att motorkomponenterna inte smörjs tillräckligt. Detta kan leda till ansamling av slam och ökad risk för korrosion, oxidering och motorslitage. Dessutom är det sannolikt att ökade nivåer av förorenande partiklar i oljan kan reducera både motorns och oljans livslängd.

Utmaningar för transmissionssystemet och dess smörjmedel

Elektriska motorer kan ingå som en del av transmissionen i hybridfordon, dvs. när elmotorn driver transmissionen. Detta resulterar i nya driftförhållanden för kraftöverföringen, vilket i sin tur ökar kraven på smörjmedlet.

Utmaningar för växellådsoljan

  1. Smörjmedlet kan komma i direkt kontakt med elmotorn
  2. Höga temperaturer
  3. Material- och beläggningskompatibilitet

En stor orosfaktor kring växellådsoljan i hybridfordon är den elektriska laddningen i smörjmedlet när det kommer i kontakt med elmotorn. Växellådsoljor som har specialutvecklats för hybridfordon, som exempelvis Valvoline Hybrid, måste ha rätt elektriska egenskaper och vara kompatibla med isolerande material och beläggningar. Det är också viktigt att ta hänsyn till andra faktorer så som oxidering. Höga temperaturer kan resultera i oxidering av oljan, vilket gör att den försämras med en potentiell risk för ökad ledningsförmåga som i sin tur kan äventyra både lager och packningar. Vätskans förmåga att kyla ner elmotorn och dess elektriska komponenter är viktigt för att förhindra att oljan oxiderar med risk för störningar i känsliga elektriska och elektroniska komponenter.

Om dessa utmaningar inte konfronteras med ett intelligent smörjmedel kan de som resultat av de nya driftsförhållandena reducera livslängden på fordonets smörjmedelsvätskor och i värsta fall även förkorta motorns och transmissionens livslängd.

Lösningen – Valvoline Hybrid

Valvoline har utvecklat intelligenta smörjmedel som innehåller intelligent vätsketeknologi speciellt avsedda för dagens hybridfordon. Valvolines hybridprodukter laboratorietestas och har vidareutvecklats särskilt för att säkerställa ett överlägset skydd under dessa utmanande driftförhållanden.

HYBRID_Family_Pack_Shot_F

Lab-testen har bevisat de utmärkta benchmark-resultaten angående oxideringsprestanda, korrosionsskydd, vattentolerans och slitageskydd med resultat i form av tvåsiffriga

 se

Valvoline Hybrid-produktsortiment


Produktnamn

TDS

Materialnummer

EAN-kod

HYBRID C5 0W20 1L

Klicka här

892409

8710941032818

HYBRID C5 0W20 5L

892410

8710941032825

HYBRID C5 0W20 20L

892442

8710941032832

HYBRID C2 5W30 1L

Klicka här

892443

8710941032849

HYBRID C2 5W30 5L

892444

8710941032856

HYBRID C2 5W30 20L

892445

8710941032863

HYBRID C3 5W30 1L

Klicka här

892447

8710941032870

HYBRID C3 5W30 5L

892448

8710941032887

HYBRID C3 5W30 20L

892449

8710941032894

HYBRID ATF 1L

Klicka här

892451

8710941032900

HYBRID ATF 20L

892452

8710941032917

HYBRID DCT 1L

Klicka här

892454

8710941032924

HYBRID DCT 20L

892455

8710941032931